Lattiaeristeet

Lattiaeristeet on tarkoitettu maanvaraisten alapohjalaattojen eristämiseen pientaloissa ja teollisuus- tai liikerakennuksissa.

Lattian eli alapohjan eristämistä suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon myös rakennukseen valittu lämmitysmuoto. Lattialämmitys nostaa laatan lämpötilaa ja lisää lämpöhukkaa maaperään, jolloin eristeen paksuutta tulee kasvattaa.

Passiivitasoon eristetyssä alapohjassa eristepaksuuden kasvattaminen lattialämmityksen vuoksi ei ole tarpeen. Tämän vuoksi rakennuksen alapohja kannattakin toteuttaa passiivirakentamisen tasoisena.

EPS 100 ja EPS 200

Pientalorakentamiseen sopivat EPS 100 -eristelevyt. EPS 200 -eristelevyt sopivat lattioihin, joihin kohdistuu raskaampaa kuormitusta, kuten teollisuus- ja liikerakennuksissa sekä varastoissa.

Eristekerroksen paksuus matalaenergiataloissa on 250 mm (U-arvo 0,15) ja nollaenergiataloissa jopa 400 mm (U-arvo 0,09). Eristepaksuuden valinnalla saadaan halutun suuruinen lämmönvastus.

EPS-lämmöneristeiden tekniset ominaisuudet

Ominaisuus EPS 60 Lattia EPS 100 Lattia EPS 200 Lattia
Puristuslujuus > 60 > 100 > 200
Vedenimeytyminen   < 5 < 5
Vesihöyrynläpäisevyys 6 x 10-12 6 x 10-12 5 x 10-12
Paloluokitus F F F
Lämmönjohtavuus 0,039 0,035 0,034